PÓg. principal

Novetats

Arbres Geneal˛gics:
     Avantpassats
     Families Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.Franša
     Telefons
     Cases Pairals      Llibres

Alta/Modif. Dades

Visites

Agra´ments

Llibre de visites

Portades anteriors

Fragment del contracte matrimonial del 1507 de Salvador Beatriu de Perles Sobiranes amb Johana Peremiquell de Sallent de Nargˇ.


Si ens voleu contactar feu servir el formulari d'alta/modificaciˇ de dades o envieu-nos un mail a josep@betriu.cat